Kamerlid Klijnsma kiest voor operahoed op Prinsjesdag

19 SEPTEMBER 2011
Samenvatting
Kamerlid Jetta Klijnsma (PvdA) draagt op Prinsjesdag een kleurrijke hoofdtooi uit de collectie van Theater Instituut Nederland (TIN). De hoed is afkomstig uit de operaproductie 'Dido en Aeneas' uit 1976 van de Nederlandse Operastichting. Klijnsma vraagt hiermee aandacht voor de theatercollectie van het TIN. Deze unieke collectie dreigt te verdwijnen, tenzij het TIN vanaf 2013 als museum verder kan.

Het was Klijnsma zelf die het TIN benaderde met het verzoek of ze uit de collectie kon putten. Vanwege het belang om de collectie onder de aandacht te brengen en de situatie waarin het Instituut verkeert, stemde het TIN in met haar verzoek.

Klijnsma: “Het is fantastisch zo’n mooi hoofddeksel op een dag als deze te mogen dragen. En ik hoop dat veel mensen er van zullen genieten. Maar het is niet alleen mooi; ik wil hiermee ook een statement maken tegen de afbraak van culturele instellingen als het TIN en de harde toon waarop het debat daarover gevoerd wordt”.

De hoed

De hoofdtooi die Jetta Klijnsma koos, is in 1976 gedragen door Janet Perry in de rol van dienares Belinda in de productie ‘Dido en Aeneas’ van De Nederlandse Operastichting. De hoofdtooi is een ontwerp van Monika van Zallinger die voor deze productie alle kostuums maakte, waarvan een groot deel in de collectie van het TIN is opgenomen.

De productie was “een evenement van de eerste orde” (Hans Hierck, Volkskrant, 12 maart 1976) waarbij decor en kostumering aparte vermelding kregen. Janet Perry debuteerde in deze productie en zou later uitgroeien tot internationaal operaster.

De collectie

Vanaf 2013 vervalt de subsidie van Theater Instituut Nederland als sectorinstituut. Dat staat inmiddels vast. Daarmee komt na meer dan vijftig jaar een abrupt einde aan de rijkssubsidie voor het in stand houden van de theatercollectie van het TIN. In februari 2012 zal het TIN een aanvraag indien om als theatermuseum in aanmerking te komen voor Rijkssubsidie. Deze mogelijkheid voor het voortbestaan van het TIN en van de collectie opperde Staatssecretaris Zijlstra bij de begrotingsbehandeling in juni.

Al sinds 1924 is het TIN de enige plek in Nederland waar theatererfgoed wordt verzameld, gedocumenteerd en gepresenteerd. De collectie vertelt het verhaal van 400 jaar Nederlandse (theater)geschiedenis. Het TIN bezit (ook internationaal) een unieke en onvervangbare bron van kennis over en inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten en daarmee ook van de Nederlandse geschiedenis.

Citaten
"“Het is fantastisch zo’n mooi hoofddeksel op een dag als deze te mogen dragen. En ik hoop dat veel mensen er van zullen genieten. Maar het is niet alleen mooi; ik wil hiermee ook een statement maken tegen de afbraak van culturele instellingen als het TIN en de harde toon waarop het debat daarover gevoerd wordt”." Jetta Klijnsma (PvdA)
Afbeeldingen
Over Stichting TIN


berichten