Meer privaat geld voor podiumkunsten met digitale handleiding

27 SEPTEMBER 2011
Samenvatting
Organisaties uit de podiumkunsten hebben sinds gisteren op privaatgeldpodiumkunsten.com de beschikking over een toegespitste handleiding om meer geld uit de markt te halen. Stapsgewijs leidt een digitale toolkit de gebruiker met praktische voorbeelden, spreadsheets en vragenlijsten naar een concreet plan van aanpak. Met de toolkit kan iedereen in de podiumkunsten direct aan de slag of voortvarend zijn reeds bestaande fondsenwervingsbeleid aanscherpen.

Door de ontwikkelingen in de kunstensector is het niet alleen noodzakelijk, maar ook wenselijk dat organisaties in de podiumkunstensector het aandeel in eigen inkomsten vergroten en minder afhankelijk zijn van ondersteuning door de overheid. Opdrachtgevers Theater Instituut Nederland (TIN) en Muziek Centrum Nederland (MCN) spelen in op deze noodzaak door het ontwikkelen van de toolkit .

Privaatgeldpodiumkunsten.com vormt een goede aanvulling op de vele onderzoeken en modellen die inmiddels over het onderwerp private financiering zijn verschenen en is toegespitst op de sector. De toolkit is dan ook door iedereen in de podiumkunsten te gebruiken; grote en kleine organisaties, podia en gezelschappen, gesubsidieerd en vrije sector. De website maakt gebruik van de kennis en ervaring die gezelschappen en organisaties uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk eerder op dit gebied hebben opgedaan.

Essay
Op de website is ook een essay te vinden van onderzoeker Naomi Russell waarin zij ingaat op de stand van zaken met betrekking tot de verhouding eigen inkomsten en subsidie in ons land. Ook beschrijft zij vanuit haar ervaring in het Verenigd Koninkrijk de kansen en mogelijkheden die er in ons land op dit terrein liggen.

De toolkit is beschikbaar op www.privaatgeldpodiumkunsten.com.

Deze toolkit is in opdracht van TIN en MCN ontwikkeld door Naomi Russell & Partners.

Citaten
"“Er is niet één juiste manier voor het opstellen van een fondsenwervingsplan; elke organisatie heeft te maken met eigen unieke omstandigheden en kansen voor het genereren van inkomsten uit particuliere of charitatieve bronnen„ "
"“Vraag mensen: wat doe ik verkeerd en wat doe ik goed? Ik weet dat dat heel simpel klinkt, maar het is ook simpel. En je moet het doen – gewoon doen.„ " Doro Siepel, Theater Zuidplein
Afbeeldingen
Over Stichting TIN


berichten