Rudi van Dantzig laat archief na aan Theater Instituut Nederland

12 APRIL 2012
Samenvatting
Een persoonlijke brief van minister-president Lubbers, een nooit opgevoerd toneelstuk en een schat aan privéfoto’s en correspondentie vanaf zijn prille jeugdjaren. Dat zijn items die werden aangetroffen in het zeventien dozen omvattende archief dat choreograaf en danser Rudi van Dantzig (1933 - 2012) aan Theater Instituut Nederland (TIN) heeft nagelaten.

Het archief bevat verder persoonlijke bescheiden zoals kindertekeningen, handtekeningenboekjes, plakboeken, schriftjes met handgeschreven choreografieën en meerdere audio en video-opnamen. Het archief geeft een inzicht in de persoonlijke ontwikkeling, beleving en sociale betrokkenheid van een van Nederlands succesvolste choreografen. Het is tevens een waardevolle toevoeging op het archief dat het TIN reeds bij leven van Van Dantzig heeft gekregen.

Archieven bij het TIN
Het archief van Van Dantzig is niet het enige archief dat bij het TIN is ondergebracht. Zo ontving het TIN de afgelopen twee jaar de persoonlijke archieven van onder anderen Ton van Duinhoven, Ina van Faassen, Ton Lutz, Carol van Herwijnen en Henk van Ulsen. Ook (theater)gezelschappen brengen hun archief onder bij het TIN zoals het Nationale Ballet, De Trust en De Nederlandse Opera. De archieven van het TIN worden door theatermakers, wetenschappers en liefhebbers regelmatig geraadpleegd voor inspiratie, onderzoek en publicaties.

Digitale biografieën
Een biografie van Rudi van Dantzig met een overzicht van al zijn choreografieën is te vinden in de Theaterencyclopedie.nl van het TIN. Van Dantzig is tevens een van de 25 uitgebreide portretten op de website eenlevenlangtheater.nl de eregalerij van Nederlandse theatergrootheden. Daar zijn verder videofragmenten, interviews en citaten van collega´s te vinden.

TIN wil doorgaan als Theatermuseum
Het TIN - dat eind dit jaar wordt opgeheven – wil na 2012 als Theatermuseum doorgaan. Als de aanvraag hiertoe wordt gehonoreerd, blijft vier eeuwen theatergeschiedenis en daarmee een stuk collectief geheugen behouden.

Einde persbericht.

Meer informatie: Peter Heuseveldt, 020 551 3360/ 06 5396 5329

Citaten
"Te meer stel ik uw brief - en in het bijzonder ook de toonzetting daarvan - op prijs, omdat u op het punt van de kruisvluchtwapens een andere overtuiging bent toegedaan dan ik. Inderdaad, u draait uw tegenstander niet de rug toe, u wilt de dialoog in stand houden. Het tekent u als een ware democraat; ik verheug mij daar zeer over. " Ruud Lubbers, in brief aan Rudi van Dantzig
Afbeeldingen
Over Stichting TIN


berichten