GEEN GELD VOOR BEHOUD THEATERGESCHIEDENIS

THEATERMUSEUM KOMT ER NIET

21 MEI 2012
Samenvatting
De plannen voor het Theatermuseum in de Stopera, Amsterdam, gaan niet door. Het negatieve advies van de Raad voor Cultuur, dat vandaag bekend werd, zet een streep door het behoud en de presentatie van vier eeuwen theatergeschiedenis en een Theatermuseum. “Dit is een zwaar verlies voor de cultuur in Nederland. Als dit advies wordt overgenomen, verdwijnt een unieke en samenhangende collectie en wordt deze onbereikbaar voor het publiek,” aldus een zwaar aangeslagen directeur Henk Scholten.

“Wij geloofden in het behoud van onze collectie en de plannen voor het museum. Daar hebben we het afgelopen jaar enorm veel steunbetuigingen voor gekregen, zowel vanuit het publiek als uit de theatersector zelf.”

De Raad erkent het belang van de theatercollectie die sinds 1925 is opgebouwd. De wijze waarop de collectie voor een breed publiek digitaal beschikbaar wordt gesteld, noemt de Raad vernieuwend. Voor de continuering wordt echter geen geld beschikbaar gesteld.

Het Theatermuseum in de Stopera

Het Theatermuseum had plannen om zich vanaf 2013 in de Stopera te vestigen, hiertoe uitgenodigd door de gemeente Amsterdam. Het zou in het stadhuis ruim 2.000 vierkante meter ter beschikking krijgen voor tentoonstellingen en andere activiteiten. Samen met de andere bewoners Het Nationale Ballet en De Nederlandse Opera zou het museum vooral overdag voor meer reuring en dynamiek in het gebouw gaan zorgen.

Theater Instituut Nederland

Het Theatermuseum werd opgericht in 1925 en maakt sinds 1992 deel uit van Theater Instituut Nederland (TIN). Vorig jaar besloot Staatssecretaris Zijlstra van het Ministerie van OCW dat het TIN als sectorinstituut voor theater vanaf 2013 geen subsidie meer krijgt. Zijlstra gaf toen wel aan dat het TIN voor de erfgoedtaken een aanvraag als Rijksmuseum kon indienen. Nu dit niet gehonoreerd wordt stopt niet alleen de sectorondersteuning op het gebied van internationale promotie en talentontwikkeling, maar dreigt ook de theatercollectie alsnog te verdwijnen. Bij het TIN verdwijnen 38 fte.

Afbeeldingen
Documenten
Over Stichting TIN


berichten